Saturday, September 8, 2007

Jak se mají kluci a holky z kempu? - 2007

English camp skončil, Američané se odebrali do svých domovů za oceánem a mnozí jsme s nimi v kontaktu díky Facebooku. A Češi? Po skončení těch úžasných prázdnin se všemi tábory a dovolenými začíná pro české kempáky školní rok a kromě pilného studia angličtiny(!) je zde i příležitost scházet se s lidmi z kempu. Máme tu skupinky Exit316, mládež v Písku, sporty, bohoslužby v Písku, víkendové akce, přibude English Club a holčičí a klučičí skupinky. Některé z těchto aktivit běží pravidelně, jiné jsou jednorázové. Všechny mají společné to, že je tu parta strakonických křesťanů, kteří se chtějí scházet, protože se mají rádi a vidí smysl v službě Bohu a lidem. Nebýt tohoto, tak bychom nyní neměli po, jak věřím, báječném English Campu, protože by jednoduše nebyl ;-)
Ve Strakonicích je tedy křesťanská mládež, která žije svým životem a vy jste zváni na její aktivity. Můžete se poptat těch kempáků, kteří na ty různé akce třeba už chodí, pokud jste s nimi v kontaktu. Další možností získání informací je blog, který vám umožní být "in the picture" (v obraze) ;) a tady je už samotná jeho adresa: otava316.blogspot.com
Je to tedy právě tato adresa, na které se objevují pozvánky na různé akce, které se konají a nesouvisejí primárně s English Campem.

1 comment:

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.