Wednesday, April 18, 2012

Přihláška na English Camp Strakonice 2012


Cena: 2890 Kč
Platba: na účet - 2600200283/2010, variabilní symbol: 71+den+měsíc narození
Pobyt je nutno uhradit do konce června. Po zaplacení Vám bude zaslán potvrzovací email včetně informací o cestě, potvrzení od lékaře, apod.


No comments: