Wednesday, June 25, 2008

Stav 25.6.


Tak jako se naplňuje košík třešněmi, tak se naplňuje náš English Camp až dosáhne své kapacity. Přihlášky nám můžete dále posílat, ale již není zaručeno, že se dotyčný zájemce na camp vejde. V případě odmítnutí bude samozřejmě zájemce vyrozuměn.

No comments: