Tuesday, May 5, 2009

Technická chyba ve způsobu placení

Máme technickou chybu ve způsobu placení campu. Totiž - na přihlášce je uvedeno, aby se platba posílala s variabilním symbolem, který by měl celkem 11 číslic, ale banka vám dovolí poslat jen 10. Proto vás prosím o připojení telefonního čísla bez první číslice - např. 7108165095. Prosím, jestli budete platit z jednoho účtu více než jeden účastnický poplatek, tak proveďte platby samostatně s příslušnými VS. Jednoznačná identifikace platby je tímto stále zajištěna.
Několik příkladů:
  • tel. 608123456, variabilní symbol bude 7108123456
  • tel. 723123456, variabilní symbol bude 7123123456
  • tel. 737123456, variabilní symbol bude 7137123456

No comments: