Friday, May 28, 2010

Od středy 2.6. bude zastaveno přihlašování pro děvčata


Kapacita tábora se pomalu plní a vidíme, že děvčat se zatím přihlásilo mnohem více než chlapců. Nerozhodným děvčatům doporučujeme rychle se přihlásit, protože přihlášky došlé později než v úterý 1.6. budou brány jako od náhradníků. Přihlášení potom by mohlo být možné jen po rozšíření kapacity a v tom případě budou první kontaktováni náhradníci. Chlapcům doporučujeme přihlásit se také urychleně, protože jestli to neudělají, také se může stát, že nakonec nebude místo, protože přijmeme víc děvčat.

Naší snahou je mít na English Campu podobný podíl studentů a studentek, jako je Američanů a Američanek, protože studenty se snažíme ubytovat na pokoji spolu s americkým rodilým mluvčím. Podíl zastoupení mužského a ženského pohlaví na táboře má také vliv na vytíženost záchodů a sprch! :)

No comments: